Av. Haluk İnanıcı

İstanbul Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaktadır. Seçim ve atama suretiyle İstanbul Barosu’nun bir çok kurumunda çalıştı. 2000-2002 yılları arasında Baro Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 1996-2010 döneminde Baro Staj Eğitim Merkezi yürütme kurullarında bulundu, çeşitli mesleki bölüm başkanlıkları yaptı, akademik kadroda yer aldı. Hukuk ve Adalet dergisinin ilk sekiz sayısının editörlüğü görevini üstlendi. Hukukpolitik isimli web sitesi projesinde yer aldı. (2015) Ağırlık olarak avukatlık mesleğiyle ilgili çeşitli dergilerde yayınlanan yazılarının bir kısmını 21. Yüzyılda Avukatlık ve Baro (2008, Legal Yayınevi) isimli kitapta derledi. Türkiye’de Özel Ceza Yargısı’nı konu olan Parçalanmış Adalet (2011, İletişim Yayınları) isimli derleme eseri, Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek (2016, İletişim) isimli derleme eseri, Rugan Ayakkabılı Teğmen (2010, Everest Yayınları), Dinle Lisa (2013, İletişim Yayınları), Aşkın Yedi Menzili (2016, İletişim) isimli üç romanı ile Endülüs’ü Farklı Gezmek (2019, İletişim) isimli bir gezi kitabı bulunuyor.