Üyelik Sözleşmesi

Bu Sözleşme, https://www.illustratorsplatform.net/tr/ (“Web Sitesi”) adresinde faaliyet gösteren İllüstratörler Platformu/Illustrators Platform ile sizin (“ÜYE/İLLÜSTRATÖR” olarak anılacaktır) aranızda belirtilen koşullarda dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir. Üyelik başvurusu ileride başka yöntemler sunulmadığı taktirde, hello@illustratorsplatform.net ya da subscribe@illustratorsplatform.net e-posta adresine ve/veya online üyelik başvuru formu doldurulmasıyla başvuru ve talep halinde gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesi suretiyle yapılır.HER İKİ TARAF DA BU SÖZLEŞMENİN HUKUKEN BAĞLAYICI OLDUĞU İRADESİYLE BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞTİR VE ONAYLAMIŞTIR.

ÜYE OLMADAN VE ONAY VERMEDEN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ KAPSADIĞINDAN VE İSTEMEDİĞİNİZ HÜKÜMLERİ İÇERMEDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.

 1. KONU
  İllüstratörler Platformu, Web Sitesi Kullanım Koşulları’nda belirtilen Hizmetleri sunmaktadır. Bu Sözleşme, https://www.illustratorsplatform.net/tr/ (“Web Sitesi”) adresine üyelik koşullarını ve Tarafların Üyelikle ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 2. İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU’nun HİZMETLERİ
  2.1. Sosyal Girişim esasıyla ve ticari kar amacı gütmeden çalışan İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU, üyesi olan illüstratörlerin temin ettiği imkanlar ve bizzat katılımı çerçevesinde üyelerine aşağıdaki hizmetleri sunar;
  (“Hizmetler”)
  ii. Diğer üyelerin de destek ve katılımıyla, İllüstratörlerin küresel standartlara uygun şekilde mali ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını destekleyecek ve farkındalık yaratacak etkinlikler, çalıştaylar düzenlemek,
  iii. Üyelerin iş potansiyelinin artması ve sektör gelişirken profesyonel teamüller ile mesleki ve hukuki hakları konularında ortak algı ve tanımların oluşması yoluyla illüstratörlerin dünyasına katkı sağlamak,
  iv. Kendini geliştirmek isteyen illustratör ve illustratör adaylarının katılabileceği akademik ortamlar yaratmak, sektör profesyonellerinin bir araya geldiği, etkinlikler, söyleşiler, sergiler, çalıştaylar vb ortamlar yaratmak, profesyonel illüstratörlerin sektördeki problemlerine çözüm odaklı çalışmalar organize etmek, illüstratörlere hukuksal süreçte hakları konusunda yardımcı olmak, yayıncılık sektöründe yerli üretimi arttırmak, yayıncılar ile işbirliği içinde projeler geliştirmek,
  v. Sektöre yeni girmiş ve/veya giriş yapacak üniversite öğrencileri ve illüstratör adaylarının gelişimine katkı sağlamak, mentorluk imkanı sağlamak,
  2.2. İllüstratörler Platformu’nun amacı çerçevesinde tüm Hizmetler Sosyal Girişim çerçevesinde verileceği için İllüstratörler Platformu’nun ve üyelerin birbirlerine karşı herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu bulunmaması Üyelik Sözleşmesinin esasını teşkil eder.
  2.3. İllüstratörler Platform’u ticari bir kazanç amacı gütmemekle birlikte bazı Hizmetlerinin üyelik veya hizmet bedeliyle verilmesini sağlayabilir. Platform, İllüstratör’ün eserleri ve telif hakkına konu teşkil eden haklarına ilişkin tarafları bir araya getirme faaliyetini yürütebilir. Bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli yetki Üye tarafından, bu Sözleşme ile İllüstratörler Platform’una verilmiştir.
  2.4. Platform yukarıda belirtilen Hizmetleri verebilmek için Üyelerin katılabileceği sergi organizasyonu, yurtiçi ve yurtdışı söyleşi, panel, konferans, tanıtım (basılı ya da dijital materyel), PR, iş geliştirme, fuarlara katılım, online ve dijital platformlarda Üye eserlerinin, portfolyolarının, çizim videolarının, konuşmalarının, tanıtımı vb. bir çok toplantı veya etkinlik organize edebilir, organize ederken bileşenleriyle ve/veya farklı tüzel ve gerçek kişilerle, kurum, kuruluşlarla işbirliği içinde hareket edebilir.
 3. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÜYELİK KOŞULLARI
  3.1. Üye, Üyelik Sözleşmesini imzalamadan önce; Web Sitesi Kullanım Koşullarını, Web Sitesi Gizlilik Koşullarını (“Gizlilik Koşulları”), Hizmetlerle ve Web Sitesiyle ilgili tüm diğer koşulları okuduğunu; Web Sitesine ve Hizmetlere ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu; bu bilgileri değerlendirdiğini ve ardından bu Sözleşmeyi imzaladığını kabul eder. Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşulları bu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
  3.2. Üyelik başvurusu yapmak için İllüstratör sıfatı taşımak ve en az 18 yaşında olmak ön koşuldur.
  3.3. Üyenin, hello@illustratorsplatform.net, subscribe@illustratorplatform.net, illustratorsplatform@gmail.com e-posta adreslerinden birine ve/veya Web Sitesi ve sair yollarla ve/veya kendisine linki gönderilen online üyelik başvuru formunu doldurması yoluyla başvuruda bulunması, ve üyeliğe kabul edilmesi, bu Sözleşmenin okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelir.
  3.4. Üye olabilmek için Kullanıcılardan ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, adres, e-posta adresi, eğitim, portfolyo erişim bilgileri gibi vb bazı kişisel bilgilerin doldurulması, İllüstratör sıfatını işaret eden diploma belge ve/veya eserler örnekleri, referanslasıistenebilecektir. Bu aşamada Üye, kendisine Hizmetlerle ilgili bildirimde bulunulabilmesi için doğru bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Verilen bilgilerin yanlışlığı nedeniyle doğacak tüm sonuçlardan Üye sorumludur.
  3.5. Üyelik başvurusuna verilen cevap onay veya üyelik talebinin reddi şeklinde olabilir. Üyelik başvurusunun reddi, Platform tarafından belirtilen üye olma koşullarını taşınmaması halinde verilir. İllüstratörün başvurusu ile birlikte göndereceği belgelerin, illüstratör sıfatı taşımasına imkan vermemesi halinde başvuru şartının olmadığı kabul edilir. Başvurusu reddedilen kişinin başvuruya karşı yine aynı e-posta adresi ile itiraz hakkı vardır. Bu itiraz İllüsratörler Platformunun kendi takdirince oluşturacağı üç kişilik illüstratörler kurulu tarafından incelenir. Verilecek kabul veya red kararı kesindir.
  3.6. Web Sitesi üzerinden Üyelere sunulan Hizmetler, münhasıran şahsi kullanıma yöneliktir. Üyeler, Web Sitesi aracılığıyla alınan Hizmetlerin herhangi bir ticari amaçla kullanması, yeniden satması veya üçüncü şahıslara ticari amaçla devri yasaktır.
  3.7. Web Sitesine, sitenin genel kullanım yöntemleri dışında veya robot ve yazılımlar aracılığıyla otomatik giriş yapılamaz, Web Sitesinin işletimine, altyapısına veya güvenliğine tehdit, engel oluşturacak işlemlerde ve girişimlerde bulunulamaz.
  3.8. Web Sitesi üzerinden diğer Üye ve/veya Kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi veya Web Sitesi veri tabanının kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması yasaktır.
  3.9. Bir Üyenin üyelik şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması, Web Sitesi koşullarına, Gizlilik Koşullarına aykırı davranması ve/veya meslek etiğiyle bağdaşmayan bir davranışta bulunması halinde üyeliğine son verilebilir. Bu kararı Platform’un kendi takdirince oluşturacağı üç kişilik illüstratörler kurulu verir; verilecek bu karar kesindir.
  3.10. İllüstratör, Platformun diğer her üyesi gibi kendisi de, Platformun etkinlik faaliyetlerinde ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinde; web sitesinde, sosyal medyasında, broşür, katalog, sunum dosyası gibi vb. görsel çalışmalarda uzman olduğu alanlarda gönüllülük esaslı işe katkıda bulunmaya ve Platform’a destek vermeye gayret eder. İllüstratör bu çalışmaları yapma taahhüdü vermez, ancak gönüllülük esasıyla müsait olduğu ölçüde Platforma destek verir.
  3.11. Üyelikleri süresince İllüstratörler müşterileri ile veya oluşacak yeni müşterileri ile direkt çalışmalarına devam ederler; Platformun düzenlediği etkinliklere vakti müsait olduğunda katılım gösterirler. Mesleki ve hukuki haklarına ilişkin Platformun yaptığı söyleşi ve çalıştaylara katılmaya özen gösterirler. Her İllüstratörü ilgilendiren öneri veya fikirleri Platformu ve diğer üyelerle paylaşırlar. Her İllüstratörü ilgilendiren  problem teşkil eden konuları çözüm öneriyle birlikte Platform yönetimi ile paylaşırlar.
  3.12. Üyeler, Platformun gönüllülük esaslı yaptığı projelerde imkanları çerçevesinde destek verirler. Platformun tanıtımı ve görsel ihtiyaçlarına imkanları çerçevesinde destek verirler. Platformu illüstatörlerin buluşma, sinerji kurma, kollektif hareket etme, dertleşme, sohbet etme, kaynaşma, akademi, danışma noktası olarak kabul ederler; bu yapıyı destekler; bu birlikteliğe kasıtlı zarar verecek söylem, davranış ve eylemlerden, gruplaşmalardan kaçınırlar.
  3.13. Üyeler sadece Platform üyelerinin dahil edildiği kapalı e-posta grubundan gelen bildirilerinin takibine özen gösterirler.
  3.14. Üyeler çalışmalarını paylaştıkları sosyal medya hesaplarında illustratorsplatforum.net üyesi/member of illustratorsplatform.net ifadesine yer vererek, postlamalarında etiketleyerek bu birlik ve beraberliği destekler.
 4. İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU’nun HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  4.1. Platform; Web Sitesi’nde sunduğu Hizmetleri ve bunların tanıtım sayfasındaki içeriği, fotoğrafları ve görselleri önceden haber vermeden değiştirme veya yeniden düzenleme hakkına sahiptir.
  4.2. Taraflarca önceden ön görülmeyen, Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen ve kusurları olmaksızın gelişen; Taraflardan herhangi birinin burada yazılı üstlenmiş olduğu borç ve sorumluluklarını zamanında, kısmen ya da tamamen yerine getirmelerine engel olan (doğal afet, salgın hastalık, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, internet altyapısının çökmesi, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb) gibi haller mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecek ve mücbir sebebin devamı sırasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
  4.3. Garanti: Platform’un Üyelerine yaratıcı çalışmalarının pazarlanması veya ticaretinin yapılmasıyla ilgili herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Platform, Web Sitesi’nin kusursuz, hatasız olduğu ve Web Sitesi’nin ve/veya Hizmetlerin Üye’nin özel ihtiyaçlarını ve beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  Web Sitesinin tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran İllüstratörler Platformu’na aittir.
  Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran Platform’a aittir. Üyelerin kendi isimleri altında yayınlanan tanıtıcı kendi görsellerinin Fikri Mülkiyet hakları kendilerine aittir. Web Sitesinde tanıtım amacıyla yayınlanan Üye görsellerini, bir başka üyenin kullanma veya üzerinde tasarruf etme hakkı bulunmamaktadır. Üyelerin görsellerinin Web Sitesinde yayınlanması kimseye o eserlerden yararlanması için bir hak bahşetmemektedir.
  İllüstratör, Platform ile paylaştığı portfolyosu, referans işleri ve Eser’lerine ilişkin olarak; basılı ve/veya dijital ortamlarda, katologda, afişte, web sitesi, sosyal medya, tanıtım filmi, broşür ve benzeri ilgili diğer alanlarda kullanılması amacıyla Platform’a ücretsiz ve süresiz kullanma hakkı verir.
  İllüstratör, İllüstratörler Platformu’nun düzenlediği etkinliklerde çekilen ve/veya paylaşılan ve/veya etkinliklere ait fotoğraf, imaj vb. içerik ve görselleri referans olarak kullanma hakkını süresiz olarak Platform’a verir. Üye, üyelikten ayrılsa bile, bu etkinlik fotoğraf, imaj, içerik, görsel vb. unsurların sitede yer almasına geri dönüşsüz biçimde izin vermiştir.
 6. SÜRE VE SONA ERME
  6.1. Bu Sözleşme, Üye tarafından e-posta yoluyla ve/veya kendisine gönderilen online üyelik başvuru formu ve/veya Web Sitesi üzerinden yaptığı üyelik başvurusunun Platform tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Üyeliğin herhangi bir sebeple Taraflardan biri uyarınca sonlandırılması halinde bu Sözleşme de sona erer.
  6.2. Web Sitesi Kullanım Koşulları ve/veya Gizlilik Koşullarından herhangi birinin Üye tarafından ihlali halinde; Platform bu Sözleşmeyi, Üyeliği ve her türlü kullanımı derhal haklı nedenle ve tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın feshedebilir. Platform’un dilerse Üye’nin kullanımını askıya alma hakkı da saklıdır. Üyeliği sona eren kişinin Web Sitesinde yer alan tüm bilgi ve görselleri kaldırılır.
 7. GENEL KOŞULLAR
  7.1. Değişiklik ve Takibi: Platform, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin üyelik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Platform’un üyelik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan; koşulların değişip değişmediğini takip görevi Üyenin yükümlüğü içindedir.
  7.2. Devir: Üye, bu üyelik sözleşmesini, hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir şahsa devredemez.
  7.3. Tebligat: İllüstratörler Platformu tarafından, Kullanıcıların, Web Sitesine, başvuru esnasında verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, kısa mesaj (sms) veya faks tebliğlerinin veya benzeri elektronik tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.
  7.4. Bölünebilirlik: Bir hükmün veya hükmün bir kısmının yetkili mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunması durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilir kısmı bundan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  7.5. Kayıtlar: Bu Sözleşmeden ve Web Sitesi üzerinden gerçekleşecek işlemlerden doğabilecek ihtilaflarda Platform’un defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtları, resmi ve özel tüm kayıt, belge ve dokümanlar ile Platform tarafından Üyeye yapılan e-posta, kısa mesaj (sms), faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.
  7.6. Uygulanacak Hükümler: Bu Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Üye de, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.
  7.7. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Üyelik koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  7.8. İmza: Bu Sözleşme internet üzerinden karşılıklı ve dijital olarak icap-kabul yöntemiyle imzalanmıştır.
  7.9. Bilgi ve İletişim: Üyelik Sözleşmesine ilişkin sorularınız için subscribe@illustratorsplatform.net adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.