KVKK Metni

Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Beyanı İllüstratörler Platformu, iP Academy ve ZNN Network ve alt markaları tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak, formu dolduranların, etkinliğe katılanların, söz konusu kişisel verileri, Kanun’un 5. maddesi uyarınca hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenebilmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verilerinizi;

i.İllüstratörler Platformu İletişim bilgilerini event duyurusu vb paylaşımlarda bültenlerde, eposta ve sms gönderimleri, etkinlik hazırlıkları kapsamında kullanılmak ve daha sonraki bildirilerimizden ve etkinliklerimizden haberdar etme, ileti ve duyurular gönderme amaçlarıyla,

ii.Etkinlikte çekilen fotoğraf ve video görüntüleri sosyal medya, dijital medya, şirket ve dernek internet siteleri ve basın bültenlerinde tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla, 

iii.İllüstratörler Platformu tarafından sunulan hizmetlerden fayda sağlanması, yürütülen projelerin bilinilirliğinin ve farkındalığın artırılması, sunulan hizmetlerin kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kişilerin alışkanlıklarına göre sınıflandırılması için gerekli olan çalışmaların planlanması ve icrası, reklam pazarlama, kampanya gibi amaçlarla analiz edilmesi ve bu amaçlarla hizmet alınan kişiler tarafından işlenebilmesi, panel, toplantı, söyleşi, çalıştay, workshop, eğitim vb. etkinliklerin yapılabilmesi için bilgi sahibi olma ve iletişim kurulması,

iv.Anket ve değerlendirme çalışmalarına katılma ve değerlendirme amaçlarıyla toplanmakta, işlenmekte, ilgili hizmetin gerektiği süre ile sınırlı olarak saklanmak, güncellenmekte, kullanılmakta, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesi ve gönderimleri sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek aktarılmakta, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılması,

v.Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşulları ve/veya ilgili mevzuat kapsamına aykırı kullanımları ve faaliyetlerinin önlenmesi, engellenmesi ve gerektiğinde durdurulması, Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

vi.Başvuru, bildirim, soru ve/veya taleplere cevap verilmesi, cevap sürecinde gerekli iç araştırmaların yapılması, başvuru kayıtlarının tutulması,

İllüstratörler Platformu, iP Academy ve ZNN Network ve alt markalarında faaliyet alanlarının ve/veya Hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak ilgili amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz, işleyebiliriz, saklayabiliriz, veri tabanlarında tasnif edebiliriz, kullanabiliriz, veri tabanındaki verilerden yararlanabiliriz.

Bu maddede belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabiliriz.

Bunun dışında Kişisel Verileriniz, yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda; yurt içinde veya yurt dışında olabilecek; Yargısal merciler ve kamu otoriteleriyle, hukuken yetkili özel hukuk kişileriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla; talep edilen ve yasal olarak sunulması gerekenle sınırlı olarak mevzuatın da öngördüğü çerçevede paylaşılabilir, bunlara transfer edilebilir, aktarılabilir.

Toplanan kişisel verileriniz; yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, işbirliği içinde olduğumuz şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, bileşenlerimiz ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yurtdışında ve yurtiçinde işlenebilecektir. 

İllüstratörler Platformu, iP Academy ve ZNN Network ve alt markaları kişisel verilerin işlenmesi ve aydınlatma metninde belirtilen hususlarda gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır ve anlaşılmıştır. Bu kapsamda, kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine 6698 sayılı KVKK uyarınca açık onay verdiğimi; kişisel verilerimin silinmesi/anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerine İllüstratörler Platformu ve ZNN Network ile devam edileceğini, 

Açık rızamla onaylıyorum.