Komiteler

Türkiye tarihlerinde ilk kez tüm branşlarıyla illüstrasyonu  odağına alarak düzenlenen çalıytaylarla, bu alanda emek veren tasarımcı, çizer ve sanatçıların hukuki ve mesleki hakları ilk kez masaya yatırılıyor.

‘İllüstratörler Platformu’, illüstrasyon ve illüstrasyonun dokunduğu tüm diğer disiplinlerle uğraşan sanatçılarının mesleki tanımlama ve standartları ile hukuki haklarına, dolayısıyla aktif çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığı bir proje daha imza attı.

MESLEĞİMİ TANIMLIYORUM
HAKLARIMI SAVUNUYORUM
Slogonıyla Türkiye tarihinde ilk defa illüstrasyon ve illüstrasyonun dokunduğu tüm disiplinlerde çalışan sanatçı ve tasarımcılara  yönelik kapsamlı çalıştaylar dizisi yapılıyor. İllüstratörlüğün Mesleki ve Hukuki Alt Yapısının Oluşturulması ve Kültür Endüstrilerinin Gelişimine Katkısının Arttırılması destekleyecek çalışmalar illüstatörler için gelecek yönelik ümit verici.

Platformun kurucu başkanı Nurgül Şenefe’nin önderliğinde yapılan çalıştaylar dizisi, 2020 yılında11 komiteyle 2020 yılında başladı, bugün 19 komiteye çıkmıştır.  

Komite başkanları arasında*; Adem Dönmez, Ali Çağan, Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, Erol Güneş, Ethem Onur Bilgiç, Işık Güner, Kenan Yarar, Korkut Akaçık, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Necmi Yalçın, Mustafa Delioğlu, Münin Durmaz gibi sektörün önde gelen usta isimleri yer almaktadır. (*alfabetik isim sırasıyla)

Çalıştayların ana hedefi mesleki tanımlama, mesleki ve hukuki haklar ile ticari teamüllerin iyileştirilmesidir. Çalıştaylar, illüstratörlerin hukuki ve mesleki hakları konusunda hem işi yapan hem de işverenin bilinçlenmesini sağlayarak, sektörler arası farkındalık oluşturmaktadır.

“İllüstratörler Platformu’muz gün geçtikçe farklı tarz, teknik ve deneyimde illüstratörlere hitap etmektedir.  Türkiye’nin dört bir yanından bize ulaşan illüstratörlerimizle kocaman bir aile olduk, büyümeye de devam ediyoruz. “

İllüstratörlerin yurt içi ve yurt dışı arenada pek çok sektöre, ihtiyaca özel multidisipliner çözümler üreterek markalaşmalarına ortam sağlamak ve illüstratörlerin sektördeki problemlerini dinleyip, çözüm odaklı çalışmalar yapmak, mesleki ve hukuki teamüllerini iyileştirmek, illüstratörlerin kollektif ilerleyişini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Üyelik sistemiyle hizmet veren platformun yapısında sektörde yer edinmiş isimlerinin yer aldığı danışma kurulu ve başta üniversiteler olmak üzere farklı sektörlerin dernek ve vakıf gibi ortakları yer alıyor.

Platform, kendini illüstratör olarak tanımlayan her sanatçıya ve sanatçı adaylarına ücretsiz olarak açıktır.

Çalıştay nedir?

Çalıştay bir diğer adı workshop, bireylerin veya konu uzmanlarının bir araya gelerek ortak bir konu üzerinde ön hazırlık, inceleme ve değerlendirme yapmalarını, çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan en etkili uygulamalı yollardan biridir.

Çalıştayımızda ne yapılacak?

İllüstratörlerin ve illüstrasyonun dokunduğu diğer tüm disiplerde çalışan grafik tasarım, dijital artist, motion designer, animatörlerin vb sanatçıların mali, hukuki ve mesleki haklarıyla ilgili yaşanan sıkıntılar, eksikler, iyileşmesi gereken konular, çözümleri, iş yapış şekillerindeki iyileşmesi gereken konular, işverenlerle ilişkiler, sözleşme koşullarında yaşanan ortak problemler ve çözüm önerileri vb. konu başlıklarının görüşüldüğü, ortak akıl ve konsessüsle  kararların alındığı, en sonunda da her komite için ayrı raporlamaların çıkacağı çalışmalar yapılacak.

Çalıştay neden önemli? Sana faydası ne?

Bugüne kadar diğer meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde görüştüğün, gündeme getirdiğin ancak dertleşmenin ötesine gidemeyen mesleki ve hukuki haklarınla ilgili, sektörde var olan iş yapış şekillerinde iyileşmesini istediğin konular ilgili, artık resmi olarak sesini duyurma şansın olacak. Sıkıntıların çözümüne ilişkin muhatap kamu, özel kurum ve kuruluşlarla resmi görüşmeleri platform çatısı altında yapma şansın olacak. Çalıştay raporlarımızla tüm üyelerimiz muhatap alınacak.  

Çalıştayda kimler var?

Çalıştayda 11 başlıkta komitemiz var. Her komiteyi temsil eden ve yetkin tecrübeye sahip olan komite üyeleri ve başkanlarımız var. Komitelere yılın her 3 ayında bir yeni üye alımı yapılmaktadır.  Komite koordinatörlerini ve başkanlarını komite üyeleri kendileri seçerler.

Çalıştayda hangi komiteler var? (bekli bu komitlere de post tasarımında yer vermek anlamlı olabilir ne dersin?)

 • Çocuk Kitapları illüstrasyonu (Resimli Kitap, Çocuk Hikâye, Roman, Etkinlik, Boyama, Dergi, Ders Kitapları vb)
 • Yetişkin Kitapları illüstrasyonu (Roman, Kurgu Dışı, Dergi, Kitap Dergi Kapakları, Belgesel, Sektörel vb)
 • Editoryal illüstrasyon
 • Çizgi Roman (Comics, Graphic Novel, Manga)
 • Reklam ve Kurumsal
 • Story Board
 • Game Art (Oyun Tasarımı),
 • Concept Art illüstrasyonu
 • Karakter Tasarım (Karakter Tasarım ve Geliştirme, Ürün, Ambalaj Tasarım vb )
 • Karikatür
 • Bitki illüstrasyon (Botanik,bilimsel bitki)
 • Medikal illüstrasyon
 • Tarihi illüstrasyon
 • Mimari illüstrasyon
 • Moda illüstrasyonu
 • Harita illüstrasyonu
 • Mural (sokak sanatı)
 • Dijital Sanatçı (3D- 2D Animasyon, Animatör, Motion Graphic, Motion Comics vb)
 • Eğitim-Akademik (Üniversitede Öğretim Üyeleri ve Akademisyenler, Öğretmenler)

Çalıştaya katılmak için şartlar ne?

Platformun mevcut üyeleri için:

Katılmak istediğin komitelerin ilgili sektörünü temsile yetkin kıdem ve en az 3 yıl  deneyim sahibi olmak

Çalıştay formunu doldurmak

Kısa, en fazla bir paragraf niyet mektubu (komitede neden yer almak istiyorsunuz, nasıl katkı sağlarsınız)

Portfolyo ve biyografin üyemiz olduğun için elimizde mevcut, ancak güncellemek ya da ek olarak paylaşmak istediğin portfolyo varsa, bize iletebilirsin.

Üye olmayanlar için:

Hem Çalıştay ve hem de platform üyelik başvuru formunu eksiksiz doldurmak.

Portfolyonuzu, kısa/bir paragraf niyet mektubun ile özgeçmiş ya da biyografinizi bize iletmek.

Katılmak istediğiniz komitenin ilgili sektörü temsile yetkin kıdem ve en az 3 yıl deneyim sahibi olmak