Müje Merve Tuncer

7 Ocak 1995 yılında Erzincan’da doğdu. 2017 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Resim-İş Öğretmenliği

Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Bilimsel Bitki ve Bilimsel Hayvan Çizimi eğitimi alan Tuncer, yine aynı

üniversite, Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde 2021 yılında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2018 yılında İngiltere-

Dudley College ‘da renk ve temel sanat algısıyla ilgili çeşitli eğitimlere dahil oldu. Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde çeşitli

sanat eğitimleri verdi. 2020-2021 yıllarında Ankara’da Kültür Eğitim Kurumlarında Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım

öğretmeni olarak görev yaptı. Çeşitli kolej ve sanat merkezlerinde sanat eğitimleri veren sanatçı, Ankara’da sanatsal

üretimlerine devam etmektedir. Ayrıca sanatsal üretimlerin yanı sıra kişiye özgün sanatsal ürünler de tasarlamakta ve sosyal

meya temsilciliği de yapmaktadır. Sanatçının eserleri, ulusal ve uluslararası sergilerde yer almıştır. ”Müje” mahlasını

benimseyen Merve Tuncer, aldığı klasik sanat eğitiminin ardından birçok tarz ve üslup denemeleriyle çeşitli sanat eserleri

üretmiştir. Bu deneyimlerler sonrasında, zift, yağlıboya, suluboya, linol baskı, dijital ve kolaj türlerinde eserler üretmeye

yatkınlık göstermiştir. Suluboya eğitimleri doğrultusunda bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek, hayvan ve bitki çizimleri

de yapmaya devam etmektedir. Sanatçı, birçok eserini; yaşamın çözüm bulamayan sorunları, saklı kalmış duygular gibi

konuları ele almakta olup, mitolojik unsurlarla modern yaşam, sosyal medya gibi imgeleri bir araya getirerek üretimlerine

devam etmektedir. Eserlerinde sıklıkla kullandığı ‘’yılan ve kadın’’ imgeleriyle hem mitleri hem de ‘’moderni’’ bir arada

harmanlamaktadır. Sanatçı ele aldığı konuları deneysel yaklaşımlarla ifade etmekte olup, klasik sanatçılardan ilham alarak

eserlerindeki anlatıyı zenginleştirmektedir. Üslup ve teknik açısından modern sanatın dehası sayılan Paul Cézanne ve Henri

Matisse bu sanatçıların önde gelenlerindendir.