Ezgi Bengisu Bahar

1994 yılında Kayseri’de doğdu. Erciyes Üni. G.S.F., Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden
mezun oldu. Lisans eğitiminin üçüncü yılında Erasmus+ programı ile Trnavska Univerzita v
Trnave, Slovakya’da eğitim gördü. Ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. AHBV Üniversitesi
G. S. F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde serbest öğretim görevlisi olarak çalıştı. Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu 3. Uluslararası Sanat Sempozyumu’nda yer
aldı. Poster for Tomorrow’da shortlist’e giren bir afişi ve 25. Uluslararası Ankara Caz
Festivali Tasarım Yarışması’nda Caz Derneği özel ödülü bulunmaktadır. Halen Ankara Hacı
Bayram Veli Üni. Medya Tasarımı ASD’de yüksek lisans yapmaktadır. Japon sanatı, Ukiyo-e,
Manga ilgi alanı olup geleneksel ve dijital illüstrasyon arasında sentez oluşturmak
istemektedir.