Aynur Tıkıroğlu

1990 yılında İzmir’de doğdum. Lisans ve master eğitimimi Dokuz Eylül Ünveristesi Resim-iş

Öğretmenliği Bölümü2nde tamamladım. Halen Sanatta Yeterlik eğitimime Hacettepe

Üniversitesi’nde devam etmekteyim. Oyunlar için karakter ve konsept tasarımları, çocuk

kitapları için illüstrasyonlar ve bunlar dışında editöryel çalışmalar yapmaktayım.