Merhaba! Ben İrem. 1987 yılında Ankara’da doğdum. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden yüksek onur belgesi ile mezun oldum.

Aynı üniversitede Tasarım Kültürü alanında yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi oldum.

2016 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Medya

Tasarımı Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik eğitimine başladım. Halen aynı bölümde

araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Yıllardır süregelen tutkum olan illüstrasyonu son

yıllarda harfleme çalışmaları ile birleştirerek çalışmalarımı devam ettiriyorum.