Başvuruya İlişkin Koşul ve Şartlar

 • Harici veya dahili herhangi bir ekipman ile workshopları, dersleri kaydetmek, ticari amaçlar için kullanmak ve yayınlamak, eğitim programı akışını kopyalamak ve workshop vb. programlarda ticari amaçla kullanmak yasaktır.
 • Çevrimiçi derslerde dersin verimliliği açısından katılımcıların kameralarını açık tutarak derse katılım sağlamaları rica olunur. 
 • Ders esnasında alkol, sigara kullanılamaz.
 • iP Academy, öngörülemeyen durumlar nedeniyle takvim ya da programda değişiklik yapma hakkını katılımcıları mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmek koşulu ile saklı tutar.
 • Adayların düzenlenecek derslere katılımı önerilir. 
 • Adayların kişisel kullanımları için ve çevrimiçi-çevrimdışı katılım sırasında eğitim programının gerektirdiği teknolojik altyapının (bilgisayar, çizim tableti, özel yazılımlar vb.) ve analog çalışacak olanların ihtiyaç duyacağı malzemelerin (eskiz defteri, kalem, boya kalemleri, boya malzemeleri vb.) kendileri tarafından sağlanmalıdır. 
 • Başvuru sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğru kişiye ait olduğu ve başvuru koşullarının kabulü formda işaretlenerek teyit edilmelidir.  
 • iP Academy eğitimlerine katılmaya hak kazanan adaylardan kayıt sırasında ek belge istenebilir. 
 • Başvuru aşamasından sonra adaylarla gerekli durumlarda mülakat yapılacaktır.
 • Programa kabul edilen adaylar için “asil” ve “yedek” liste oluşturulur.
 • Programa katılmak için ödemeler peşin olarak eğitim öncesi alınır. Ücrete kayıt ve belge ücretleri dahil değildir. 
 • Programa katılanlar katıldıkları Eserle ilgili olarak manevi hakları (umuma arz hakkı, adın belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılması hakkı) kullanma iznini Illustrators Platform’a ve ZNN Network’e verdiğini, vermeyi kabul ettiğini peşinen kabul ve taahhüt ederler.
 • Programa katılanlar, bu başvuru koşulları çerçevesinde kişisel verilerinin işlenmesine, kişisel verilerin yurt dışına transferine, e-posta yazışmalarının yurt dışına transferine, derslerin videoya alınmasına, bu videoların Illustrators Platform, iP Academy ve ZNN Network tarafından işlenmesi ve yayımlanmasına, dijital iletim suretiyle iletimine, umuma iletim suretiyle kullanımına izin verdiğini kabul ve taahhüt ederler. Katılımcı, EK-1 de yer alan KVKK metnini kabul etmiştir. 
 • Programa katılanlar gerek kişisel verilerin gerekse eserlerin tanıtımı için gerek başvuru kapsamında, gerekse kabul aşamasında Illustrators Platform, iP Academy, ZNN Network web sitelerinde yayımlanmasına, tanıtım için internet, video, film vb. mecralarda kullanılmasına, kısmen yer verilmesine, diğer kişisel veriler ve eserlerle birlikte kullanılmasına, işlenmesine izin vermişlerdir.
 • Eğitim programları iP Academy ve ZNN Network’un inisiyatifinde dilendiği gibi düzenlenir, değiştirilebilir. Katılımcı, başvuru durumunu, eğitim gün ve saatlerini kendisi takip etmekle yükümlüdür.
 • İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen katılımcılardan Illustrators Platform’a üye olması koşulu aranır. 
 • Programa kabul edilse bile, katılımcının gerek bu Başvuruya İlişkin Koşul ve Şartlar dökümanındaki bilgilerinin doğru olmadığı, eksik olduğu ve/veya bildirilen Eserle ilgili veya benzeri bir hukuka aykırılık söz konusu olduğunda veya Programa katılım için gerekli koşulların sağlanamaması halinde Programa kabul geriye dönük olarak iptal edilebilir. Başvuran bu nedenle Illustrators Platform, iP Academy, ZNN Network başta olmak üzere program yürütücülerine karşı herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Eğer bu davranışıyla iP Academy’yi ve/veya ZNN Network’u bir zarara uğratmış ise bundan sorumlu olur.
 • İhtilaf halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
 • Başvuran iletişim bilgilerinin değişikliğini yazılı olarak bildirmedikçe, bu iletişim bilgilerine yapılan tebligatlar geçerli tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur.
 • Program adayları başvuru yaptıklarında yukarıda listelenen koşulları kabul etmiş olurlar.