Özlem Tekdemir

1980’de İstanbul’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde
2005 yılında master ve 2013 yılında sanatta doktora eğitimini tamamlamladı. 2019 yılında Erasmus
kapsamında İtalya’da Accademia Di Belle Arti Macerata’da bulundu. Grafik Tasarım alanındaki ikinci
doktorasını (Ph.D) Gazi Üniversitesi’nde 2020 yılında tamamladı. On bir solo sergi açan, ulusal ve
uluslararası çok sayıda etkinliğe katılan sanatçının, özel kolleksiyonlarda ve kurum kolleksiyonlarında
çalışmaları yer almaktadır. Sanat yazıları, kitap resimlemleri ve küratörlük çalışmaları bulunan
sanatçı, işlerinde kırılganlık, içe dönüş, yalnızlaşma, masumiyet, tekinsizlik ve antroposen
kavramlarına yoğunlaşır. Öyküleme pratikleri üzerine farklı teknik ve üretim araçlarıyla çalışan
sanatçı, yaşamını ve üretimlerini Ankara’da sürdürmektedir. Ayrıca Karatay Üniversitesi Grafik
Tasarımı Bölümü’nde Doçent olarak çalışmaktadır.