Özlem Mengilli

Çukurova Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/ Grafik Bölümü mezunuyum. Ankara’da ikamet etmekteyim.Yaklaşık 8 yıldır profesyonel grafik tasarımcıyım,2 yıldır illüstrasyon ile ilgileniyorum,bir yıldır da Kültür ve Turizm Bakanlığın’da bazı çalışmalarım yayınlanıyor.
Özel ilgi alanım fantastik konsept ve karakter çalışmaları ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum.
Gönüllü yardım kuruluşlarında faaliyet gösteriyorum, doğa, hayvanları çok seviyorum genel olarak da esin
kaynaklarımı oluşturuyorlar.