Hakan arslan

1983’de Sinop’da doğdu. 2005’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş

Öğretmenliği lisans programını, 2018’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Yüksek Lisans programını

tamamladı. 2011-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Görsel Sanatlar Öğretmeni

olarak çalıştı. Farklı birçok ajans ve yayınevi için kitap ve dergi kapak görselleri hazırladı.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalara, karma sergilere katılan, uluslararası yarışmalarda ödülleri

de bulunmakta olan sanatçı halen Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım

Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görevine devam etmekte, Hacettepe Üniversitesi Güzel

Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü’nde başladığı Sanatta Yeterlik programında ki eğitimini

sürdürmektedir.