Adem Dönmez

(1998-2019) Dumlupınar Üniversitesi’nin kurumsal kimlik tasarımı
çalışmaları kapsamında; Üniversite amblemi, fakülte ve bölüm

amblemleri, 20 yıl ve 25. yıl yıldönümü logoları, ulusal ve uluslara-
rası sempozyum, konferans ve paneller, posterler, davetiyeler,

broşürler, sempozyum kitap kapakları, süreli yayınlar dergileri,
yıllık takvim ve çeşitli ders kitapları grafik tasarımları, Üniversite
Fotoğraf çekimi, Üniversite web sayfası arayüzü grafik tasarım
ulusal web sitesi yarışması www.dpu.edu.tr web sitesi Golden

Spider birincilik ödülü kazandı. Yıllık Üniversite Sunum katalogla-
rı, Diploma ve diploma eki tasarımları, Üniversitenin tüm kurum-
sal tabela tasarımları ve kampüs resmi gibi 21 yıllık görevde

5.000’den fazla grafik tasarım ürünü hazırlamış ve baskılarını
sağlamıştır.