Mehmet Akif Ozdal

2000 yılında Sivas/Merkez de Doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Sivas’ta okudu 2014-2018 Sivas Muzaffer
Sarısözen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünü bitirmesinin ardından 2018 yılında Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü Kazandı Ayrıca
2019 yılında Anadolu Üniversitesi/Açık öğretim Fakültesi/Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Web
Tasarımı ve Kodlama PR. Bölümünün yanında
Atatürk Üniversitesi/Açık öğretim Fakültesi/Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Bölümü/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık PR. Ve
2020 İstanbul Üniversitesi/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Çocuk Gelişimi PR. Bölümlerine ikinci
üniversite kapsamında kayıt yaptırdı ve şu anda Eğitimlerine devam etmesinin yanında Alanına dair
birçok sertifika ve başarı belgeleri bulunmaktadır.